Eigen risico schadeoorzaak

Wat is het eigen risico van aanrijdingsschade?

Om uit te leggen wat Eigen Risico is, is het belangrijk om te begrijpen wat ‘eigen risico’ is. Eigen risico (bekend als eigen risico of franchise in respectievelijk de VS en Europa) is wat u moet betalen in het geval van een ongeval of schade aan uw huurauto.

Eigen risico schadeoorzaak

Eigen risico oorzaak schade 0-200 euro dient door opdrachtgever te worden betaald. Verzekering dekt volgende kosten na 200 euro. Schadekosten – Eigen risico kwijtschelding = Verzekeringsuitkering.

© Automatic Car Rental 2021